Verplichte cursus eerste hulp aan kinderen en baby speciaal voor gastouder.

Verplichte cursus eerste hulp aan kinderen en baby’s. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt eisen aan een opleiding voor gastouders. Wij verzorgen deze gecertificeerde EHBO Oranje Kruis opleiding en Acute Zorg voor kinderen van Nikta.

Gastouder zijn of willen worden hier zijn eisen aan verbonden.

Veel personen zijn gastouder of willen dit worden. Als gastouder biedt je kinderen opvang aan in een gezinssituatie, bij jezelf thuis of bij de kinderen thuis. Aan een gastouder worden wel de nodige eisen gesteld:

Als gastouder kan je een aantal kinderen opvangen, de leeftijd kan variëren. EHBO ongevallen zijn leeftijd gericht.

Als gastouder kan je een aantal kinderen opvangen, de leeftijd kan variëren. EHBO ongevallen zijn leeftijd gericht, het ene ongeval of ziektebeeld komt meer voor bij kinderen in de leeftijd jonger dan 1 jaar dan in de categorie 1 tot en met 8 jaar. Een voorbeeld van een ziekte: de 6e ziekte komt meestal voor bij kinderen vanaf 6 maanden tot 2.5 jaar, roodvonk in de leeftijd van 3 tot en met 8. Bij ongevallen komt in de leeftijd van 5 tot 6 maanden verslikken en vallen van een commode of bed veel voor, terwijl kinderen van 2 jaar regelmatig gewond raken door elektrische stroom, inslikken van gevaarlijke stoffen of te water raken.

Gastouders zijn verplicht een cursus eerste hulp aan kinderen en baby te volgen om adequaat hulp te kunnen verlenen.

Er wordt van een gastouder verwacht dat hij of zij adequaat hulp kan verlenen, als er zich onverwachts een incident voordoet. Kinderen zijn kwetsbaar en niet zelf redzaam, daarom stelt het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid eisen aan een ehbo opleiding.

Ons eigen huis is het gevaarlijkst voor jonge kinderen, meer dan 60% van de voorvallen vindt thuis plaats. Vaak denken we, mij overkomt dat niet, ik wordt nooit afgeleid, er gaat vaak een (klein) drama aan vooraf, voordat we een Kinder EHBO cursus volgen.

Verplichte cursus eerste hulp aan kinderen en baby speciaal voor gastouder volgen kost dat veel tijd?

Leren eerste hulp toe te passen kost niet veel tijd, een gecertificeerde kinder EHBO cursus van het Oranje Kruis, of acute zorg bij kinderen Nikta wordt gegeven in 1 lesdag van 8 uur, of 2 dagdelen van 4 uur. Een vooropleiding is niet vereist. Je ontvangt na afloop een bewijs van deelname, de geldigheidsduur is 1 jaar.

Wat leer je op een kinder ehbo cursus

  • Omgaan met veiligheid

  • Situatie van het kind bepalen

  • Reanimeren en gebruik van een aed

  • Optreden bij bewusteloosheid

  • Omgaan met kleine verwondingen (neusbloeding, kneuzing ect)