Project omschrijving

BHV herhaling 14 april 2016

Voor 2 bedrijven de jaarlijkse BHV wederom mogen verzorgen.
Vooraf de leerdoelen bepaald en besproken.
Het zijn groepjes van 6 tot 8 man dus prima te doen, iedereen krijgt ruim de tijd om de praktijkoefening toe te passen.

Bedrijf 1 heeft een extra rondleiding met bezichtingen aan een nieuwe installatie ingepland, bedrijf 2 heeft gekozen voor diverse inzetten conform de risico inventarisatie en evaluatie.

Grevelingen Veiligheid

Majorie van Katwijk is de drijvende kracht achter Grevelingen Veiligheid.
Maatwerk, persoonlijke aandacht, vertrouwen en vele jaren ervaring is de maatstaf voor bedrijven en particulieren om met Grevelingen Veiligheid jarenlang in zee te gaan.