Het toetsen van het ontruimingsplan en het testen van de ontruimingsorganisatie, inclusief BHV. Het houden van ontruimingsoefeningen is een verplichting die is vastgelegd in de Arbo wet en de gebruiksvergunning.

Om als bevelvoerder in een

brandweerorganisatie optimaal te functioneren, moet hij om qua stijl van leidinggeven in de verschillende brandweerspecifieke situaties kunnen schakelen. Om te kunnen schakelen moet hij een goed zelfbeeld hebben en zich bewust zijn van zijn kwaliteiten.