First Responder

Is uw bedrijf wettelijk niet verplicht een bedrijfsbrandweer in huis te hebben, maar zijn de risico’s binnen uw organisatie groter dan uw bhv-organisatie aankan? Dan heeft u een bedrijfsnoodorganisatie met goed opgeleide first responders nodig. Grevelingen Veiligheid schoolt uw bedrijfsnoodorganisatie met het modulaire opleidingsprogramma

First Responder

First Responder, Grevelingen Veiligheid schoolt uw bedrijfsnoodorganisatie met het modulaire opleidingsprogramma

Een bedrijfsnoodorganisatie (bno) is de fysieke veiligheidsorganisatie binnen een bedrijf die optreedt tijdens een calamiteit of incident. Grevelingen Veiligheid traint de first responder van uw bno op basis van de werkzaamheden en risico’s binnen uw bedrijf. De opleiding vindt plaats op uw eigen bedrijf en op gespecialiseerde oefenterreinen onder toezicht van Grevelingen Veiligheid. Na afloop weet de first responder hoe te handelen en is hij in staat in te grijpen bij incidenten op de werkvloer en deze onder controle te houden tot de professionele hulpdiensten arriveren.

De opleiding tot first responder is modulair. Heeft u geen mensen nodig die een binnenbrand kunnen bestrijden? Dan laten we die module achterwege. Zo krijgt u een opleidingspakket dat helemaal is toegespitst op de specifieke situatie binnen uw bedrijf. Het uiteindelijke opleidingsplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Veiligheidsregio in uw werkgebied.

Stap voor stap naar een bekwame bedrijfsnoodorganisatie

1. Risico-inventarisatie en -evaluatie

Om een bekwame bedrijfsnoodorganisatie (bno) in te kunnen richten, maakt Grevelingen Veiligheid eerst samen met u een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Daarin bepalen we welke veiligheids- en gezondheidsrisico’s uw medewerkers lopen en hoe die beperkt kunnen worden.

2. Restrisico’s en maatgevende factoren

Vervolgens kijken we naar de restrisico’s. Dat zijn risico’s die, ondanks zorgvuldige maatregelen, toch nog kunnen bestaan. Een bedrijfsnoodorganisatie moet zich ervan bewust zijn dat door dergelijke risico’s daadwerkelijk incidenten kunnen ontstaan. Daarnaast leggen we de aard van uw bedrijf vast, de kenmerken van uw complex, hoeveel mensen er werken, hoe zelfredzaam zij zijn, enzovoorts. Dit zijn de maatgevende factoren.

3. Incidentscenario’s

Op basis van de (rest)risico’s en maatgevende factoren van uw bedrijf stelt Grevelingen Veiligheid incidentscenario’s op. Deze beschrijven een incident dat op uw terrein zou kunnen gebeuren. De scenario’s worden gebruikt tijdens de opleiding en het geoefend houden van uw first responders.

4. Wat heeft uw bno nodig?

Hoeveel mensen uw bno uiteindelijk precies nodig heeft en welke taken zij moeten hebben, stellen we vast aan de hand van de incidentscenario’s en uw installatiescenario’s.

5. Opleiden

Nu we weten wat uw bno nodig heeft, stellen we samen met u een opleidingsprogramma op maat op.

6. Altijd scherp

Na het vaststellen van risico’s, opstellen van scenario’s en inrichten en opleiden van uw bedrijfsnoodorganisatie bent u er nog niet. Sterker nog, eigenlijk begint het dan pas. Om adequaat te kunnen reageren wanneer er een calamiteit is, is het cruciaal dat uw bno getraind blijft. Grevelingen Veiligheid stelt samen met u een trainingsprogramma op dat uw first responders scherp houdt, zodat zij kunnen zij handelen als het nodig is.

Certificering

De opleiding First Responder bno van Grevelingen Veiligheid is erkend door certificeringsinstelling NIKTA. Grevelingen Veiligheid is gecertificeerd voor NEN-EN-ISO-IEC 17024.

[Schema]

Hoe kom je tot een bedrijfsnoodorganisatie?

  1. RI&E
  2. inventariseren restrisico’s en maatgevende factoren
  3. opstellen incidentscenario’s
  4. omvang bno vaststellen
  5. opleiden
  6. op peil houden

Meer weten over de opleiding First Responder bno?
Neem contact op met Grevelingen Veiligheid op (010) 785 34 94.

Bekwame first responder weet wat

te doen in geval van nood