Leergang bevelvoerder bedrijfsbrandweer

In navolging van de start van de leergang manschap industrie is men direct begonnen met het ontwikkelen van een nieuwe leergang bevelvoerder bedrijfsbrandweer. Deze leergang is gestart in 2014.

Deze leergang is specifiek bedoeld voor bevelvoerders die leiding gaan geven op hun bedrijf op specifieke voertuigen in industrie objecten.

Alle elementen worden in deze leergang behandeld. Deze leergang is bestemd voor bedrijven die een aanwijzing hebben gekregen zoals vastgelegd in artikel 31 van de wet veiligheidsregio’s.

Werkplekken waar de opleiding gegeven wordt:

  • Leren bij het opleidingsinstituut
  • Zelfstudie
  • Praktisch leren op het bedrijf

Leergang bevelvoerder bedrijfsbrandweer

De leergang bevelvoerder bedrijfsbrandweer wordt aangeboden als dagopleiding en bestaat uit een geslotenvragentoets  en praktijksimulatie

Theorie- en praktijklessen worden geïntegreerd in de hele leergang

De leergang bestaat uit twee operationele taken

  • Industriële brandbestrijding
  • Incidenten met gevaarlijke stoffen
leergang bevelvoerder bedrijfsbrandweer helm

Duur leergang bevelvoerder bedrijfsbrandweer

Aantal contacturen opleidingsinstituut27 dagen van 8 uur
Leerwerkplekgeïntegreerd in de leergang
Zelfstudie vooraf2 uur per dag
Oefencentrum extern10 dagen
Examen praktijk simulatie1 dag, industriële brandbestrijding
Geslotenvragentoets3
Uitruk en verkenning
Inzet
Nazorg

Leergang bevelvoerder bedrijfsbrandweer instroomvoorwaarde

  • Aantoonbaar MBO leer – en of denkniveau
  • In bezit van het diploma manschap bedrijfsbrandweer
  • Leidinggevende capaciteiten
  • <