Leergang bedrijfsbrandweer manschap

De leergang bedrijfsbrandweer manschap is ontwikkeld in nauwe samenwerking met diverse opleiders en het Ministerie van binnenlandse zaken en Instituut Fysieke veiligheid.

Doelstelling van deze nieuwe leergang bedrijfsbrandweer manschap

Het betreft een op maat samengestelde leergang, speciaal bestemd voor (shift)medewerkers welke werkzaam zijn in de Petro- chemische industrie en bedrijven die een aanwijzing hebben gekregen zoals vastgelegd in artikel 31 van de wet veiligheidsregio’s.

In deze leergang worden specifiek op de praktijk gerichte onderwerpen behandeld.

Leergang bedrijfsbrandweer manschap, werkplekken waar de opleiding gegeven wordt

  • Leren bij het opleidingsinstituut
  • Zelfstudie
  • Praktisch leren op het bedrijf

Programma leergang bedrijfsbrandweer manschap

De leergang bedrijfsbrandweer manschap wordt aangeboden als dagopleiding en bestaat uit theorie en praktijk afgesloten met een examen deel

Theorie- en praktijklessen worden geïntegreerd in de hele leergang

Deze vaardigheden worden bijgehouden op toetskaarten.

Kerntaken:

  • Organisatie
  • Brandbestrijding
  • Levensreddend handelen
  • Ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen
leergang manschap bedrijfsbrandweer

Duur leergang bedrijfsbrandweer manschap

Aantal contacturen opleidingsinstituut16 dagen van 8 uur
Leerwerkplekgeïntegreerd in de leergang
Zelfstudie2 uur per dag
Oefencentrum extern3 dagen
Examen praktijk simulatie1 dag (Brand / ongevalsbestrijding)
Online examens3 x 1 uur ( 1 dag totaal)
Brand / Levensreddend handelen
ongevalsbestrijding