Industrie vereist maatwerk

Wij verzorgen al bijna 35 jaar diverse veiligheidsopleidingen voor de (chemische) industrie, zoals VCA, bronbestrijding, kleine blusmiddelen, ademlucht, voertuigbediener / pompbediener, bevelvoerder en manschap industrie.

De leergang brandweerchauffeur is ontwikkeld om brandweerchauffeurs op te leiden die worden ingezet bij een urgente taak. Sinds 1 juli 2007 is het Rijksdiploma Brandweerchauffeur vereist voor alle brandweerchauffeurs.

leergang brandweerchauffeur
MEER INFO

De functie- en competentiegerichte leergang Voertuigbediener brengt een diversiteit aan verantwoordelijkheden met zich mee. U wordt opgeleid tot bediener van een brandweerspecifiek voertuig, daardoor krijgt u bevoegdheden en verantwoordelijkheden die betrekking hebben tot brandbestrijding, waterongevallen en gevaarlijke stoffen.

Voertuigbediener brandweerspecifiek leergang
MEER INFO

De leergang bedrijfsbrandweer manschap is ontwikkeld in nauwe samenwerking met diverse opleiders en het Ministerie van binnenlandse zaken en Instituut Fysieke veiligheid.

leergang bedrijfsbrandweer manschap chemie pak
MEER INFO

In navolging van de start van de leergang manschap industrie is men direct begonnen met het ontwikkelen van een nieuwe leergang bevelvoerder bedrijfsbrandweer.

Deze leergang is specifiek bedoeld voor bevelvoerders die leiding gaan geven op hun bedrijf op specifieke voertuigen in industrie objecten.