Industrie vereist maatwerk

Wij verzorgen al bijna 35 jaar diverse veiligheidsopleidingen voor de (chemische) industrie, zoals VCA, bronbestrijding, kleine blusmiddelen, ademlucht, voertuigbediener / pompbediener, bevelvoerder en manschap industrie.

De leergang brandweerchauffeur is ontwikkeld om brandweerchauffeurs op te leiden die worden ingezet bij een urgente taak. Sinds 1 juli 2007 is het Rijksdiploma Brandweerchauffeur vereist voor alle brandweerchauffeurs.

De functie- en competentiegerichte leergang Voertuigbediener brengt een diversiteit aan verantwoordelijkheden met zich mee. U wordt opgeleid tot bediener van een brandweerspecifiek voertuig, daardoor krijgt u bevoegdheden en verantwoordelijkheden die betrekking hebben tot brandbestrijding, waterongevallen en gevaarlijke stoffen.