Explosie in de chemische industrie!

Een harde knal klinkt van achter uit de werkplaats. Het is misgegaan bij het afvoeren van chemische restproducten. Een medewerker heeft bij de explosie die daarop volgt een chemisch goedje over zich heen gekregen en schreeuwt van de pijn. Snelle actie is van levensbelang!

In de (chemische) industrie ligt het gevaar altijd op de loer. Met de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, hete massa’s en licht ontvlambare gassen kan een – in elk ander geval – onschuldig voorval fatale gevolgen hebben. Dan wilt u medewerkers op de werkvloer die doordrongen zijn van de gevaren in hun omgeving én die weten hoe te handelen in het geval van een calamiteit.

Wat doet Grevelingen Veiligheid?

Grevelingen Veiligheid verzorgt diverse veiligheidsopleidingen voor de (chemische) industrie, zoals bronbestrijding, kleine blusmiddelen, ademlucht, voertuigbediener-pompbediener en bevelvoerder en manschap industrie. Al onze trainingen maken wij op maat voor uw bedrijf. Bij voorkeur (en indien mogelijk) vindt de training plaats op uw eigen locatie. Zo leren uw medewerkers hoe te handelen op hun eigen werkplek. U mag daarbij uiteraard rekenen op onze discretie.

Wat mag u van ons verwachten en wat verwachten wij van u?

Grevelingen Veiligheid zet en spant zich voor elke training, waar dan ook, voor de volle 100% in. Een houding die wij van de deelnemers aan onze workshops, trainingen en cursussen terugverwachten. Dat betekent dat deelnemers voldoende veiligheidsbewustzijn hebben, nut en noodzaak van training inzien, gemotiveerd naar de cursussen komen en bereid zijn om te leren.

Kleine blusmiddelen Grevelingen Veiligheid

En zo handelt een goed getrainde collega!

De naaste collega van de getroffen medewerker blijft rustig en handelt snel. Hij schakelt andere collega’s in en samen zetten ze het slachtoffer onder de nooddouche. Een ander alarmeert ondertussen de hulpdiensten. Die nemen de gewonde mee naar het ziekenhuis waar zijn behandeling wordt voortgezet.