BHV opleiding module brandbestrijding met ontruiming verplicht in Nederland

Een BHV (basis) cursus of herhaling is conform de wetgeving verplicht in Nederland, De basis en herhaling bestaat uit twee modules: brandbestrijding met ontruiming en levensreddend handelen. Grevelingen Veiligheid verzorgt al meer dan 30 jaar incompagny trainingen door heel Nederland.

Wat is BHV

BHV is de afkorting voor bedrijfshulpverlening de BHV komt in actie bij een incident binnen een bedrijf. De BHV-ers zijn opgeleide en getrainde medewerkers, die in actie komen bij een incident.

Wat zijn de doelstellingen van de BHV opleiding module brandbestrijding met ontruiming

Een BHV (basis) cursus of herhaling is conform de wetgeving verplicht in Nederland, De basis en herhaling bestaat uit twee modules: brandbestrijding met ontruiming en levensreddend handelen. Grevelingen Veiligheid verzorgt al meer dan 30 jaar incompagny trainingen door heel Nederland.

BHV opleiding module brandbestrijding met ontruiming verplicht in Nederland

Verplichting BHV / bedrijfshulpverlening

De BHV-regelgeving is voor het eerst terug te vinden in de wet uit 1989, daarin werd bepaald dat een werkgever de nodige maatregelen moet treffen op het gebied van eerste hulp, brandbestrijding, ontruiming en communicatie met hulpdiensten van buitenaf. Sinds 2007 vormt de Arbowet een algemeen raamwerk, voor diverse sectoren / branches zijn Arbo catalogi ontwikkeld met doelvoorschriften inzake veiligheidsvoorschriften. Voor de BHV zijn diverse artikelen terug te vinden in de Arbowet (artikel 3, 5 en 15)

Volgens de Arbowet zijn alle bedrijven (behoudens eenmanszaken) verplicht maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Hoeveel BHV-ers er nodig zijn per bedrijf of instelling is maatwerk. Het aantal is onder meer afhankelijk van de aard en de ligging, de grootte en de restrisico’s. Via een maatwerk training (table top) heeft Grevelingen Veiligheid al vele bedrijven en instellingen geholpen een goede BHV organisatie op te bouwen.

BHV-training / cursus

Er zijn diverse mogelijkheden om een BHV-er op te leiden.
Allround, dan heeft de BHV-er een compleet BHV diploma.
Module brandbestrijding met ontruiming met aanvullend een EHBO diplom.

De beste keus

Er zijn vele BHV-opleidingen en cursussen waaruit je kunt kiezen, maar wat zijn nu de verschillen, waar moet je op letten. Afdeling inkoop kijkt vaak naar de prijs, maar verliest de kwaliteit uit het oog, goedkoop kan dan duurkoop worden. Zeker als na een incident en onderzoek blijk dat de BHV-ers onvoldoende getraind zijn. Helaas zijn er diverse voorbeelden in Nederland waaruit blijkt dat er slachtoffers zijn gevallen, omdat BHV-ers onvoldoende getraind zijn.
Een training moet afgestemd zijn op de behoefte van de klant, een zorginstellingen heeft andere behoeftes dan bij een gevaarlijke stoffen opslag. Het accent ligt bij de zorginstelling op de ontruiming en beheersen van de juiste deurprocedures, bij het bedrijf met gevaarlijke stoffen het gebruik van de juiste blusmiddelen.

Hoe maak je een juiste keuze:

  • Ervaring van het bhv bedrijf

  • Welke instructeurs met welke kennis staan er voor de groep

  • Is het BHV bedrijf bekent met de interne procedures of zijn ze genegen die te leren kennen