Ploegleider BHV

Elke organisatie met personeel in dienstbetrekking, dient BHV’ers aan te stellen conform Artikel 13 van de ARBO-wet. Een BHV’er is opgeleid en getraind om werknemers en derden in veiligheid te brengen bij een calamiteit of om eerste hulp te verlenen.
Hoeveel BHV’ers u nodig heeft is afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en de restrisico’s.

Als u meerdere BHV’ers in uw organisatie heeft aangesteld, is een ploegleider onmisbaar. Conform dezelfde wet, dient ook deze opgeleid en getraind te worden.

Waarom een ploegleider BHV

 • Een ploegleider stuur een groep BHV’ers aan, hij verzameld de relevante informatie, om zich zo een juist beeld te vormen en beslissingen te nemen.
 • Hij kan en moet overzicht houden en kunnen omgaan met onverwachte en stressvolle gebeurtenissen.
 • Hij moet beslissingen kunnen nemen zonder dat het gevaar oplevert voor hem zelf, de BHV’ers, slachtoffers en andere.
 • Een ploegleider kan op een juiste manier communiceren met BHV’ers en hulpdiensten en weet hoofd- en bijzaken te scheiden.

Ploegleider BHV doelstellingen

Wij vinden een praktische ploegleider belangrijker dan een theoretisch onderlegde ploegleider. Een ploegleider moet kunnen handelen in het heetst van de strijd. Onze theorie  bestaat daarom uit slechts één dagdeel.

De ploegleider BHV is na het examen in staat om:

 • zich een beeld te vormen van de situatie
 • een oordeel te vormen van de situatie, waarbij diverse mogelijkheden worden afgewogen
 • een besluit te nemen hoe het incident bestreden kan worden
 • een opdracht te geven aan de BHV leden en derden
 • de effecten van de inzet te controleren en zo nodig bij te stellen
 • de veiligheid altijd voorop te stellen
 • prioriteiten te stellen
 • hoofd- en bijzaken te scheiden
ploegleider basis

Verder heeft de ploegleider BHV kennis van;

 • de BHV-organisatie
 • de veiligheid (risico-inventarisatie en -evaluatie)