BHV petro chemie of chemische laboratoria.

U heeft een bedrijf in de (petro) chemische sector, chemische laboratoria of een opslagplaats met gevaarlijke stoffen, dan weet u als geen ander dat dit bijzondere risico’s met zich mee brengt. Gevaren zoals lekkages, een brand met gevaarlijke stoffen of een slachtoffer met chemische brandwonden liggen op de loer. Hoeveel BHV’ers er in uw bedrijf nodig zijn is afhankelijk van de risico’s en grootte van uw bedrijf.

Een reguliere cursus bedrijfshulpverlening dekt niet de gehele lading van uw risico inventarisatie (ri&e). Een cursus BHV in de (petro) chemie is dan wel de juiste keuze. Tijdens deze cursus wordt extra veel aandacht besteed aan de gevaren in deze specifieke sector en de veiligheid.

bhv petro chemie ademlucht gevaarlijke stoffen

Doelstelling BHV petro chemie of chemische laboratoria.

De cursisten leren tijdens de cursus (petro) chemie:

 • Het classificeren van gevaarlijke stoffen
 • De etikettering van gevaarlijke stoffen lezen en vaststellen
 • Omgaan met besmetting (regels en procedures) en het verlenen van eerste hulp
 • Bronbestrijding (het inblokken van een lekkage om bijvoorbeeld milieuschade te beperken)
 • Effectbestrijding
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Meetinstrumenten (zoals explosiemeter en gasmeetbuisjes)
 • De samenwerking met de brandweer
 • Omgaan en werken met adembescherming (optioneel)

Inhoud BHV petro chemie of chemische laboratoria.

 • Organisatie en hulpverleningsstructuur
 • Gevaarlijke stoffen
 • Adembescherming (optioneel)
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Bronbestrijding (gevaren, brandbestrijding, inblokken van lekkages)
 • Scenario’s die afgestemd zijn op uw specifieke gevaren

Modules BHV petro chemie of chemische laboratoria.

Duur

Vooropleiding

BHV basis.

Certificering

Bij een positief resultaat van het theorie- en praktijkexamen ontvangt de cursist een officieel erkend ISO certificaat, met een geldigheid van één jaar

Locatie

In-compagnie

Aantal deelnemers

Minimaal 6
Maximaal 16

De cursus wordt gegeven door zeer ervaren brandweerinstructeurs (uit de praktijk). De lesstof wordt op een interessante en interactieve wijze behandeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van onder andere een digitaal lessysteem en instructievideo’s.

Bent u een bedrijf met extra risico’s, maar niet BRZO plichtig neem dan contact met ons op . Wij bespreken samen met u de mogelijkheden voor een cursus op maat.

U bevindt zich hier Home » BHV cursus opleidingen en trainingen eventueel op maat » BHV petro chemie