BHV basis module levensreddend handelen

Elke organisatie met personeel in dienstbetrekking, dient conform Artikel 13 van de ARBO-wet BHV’ers aan te stellen.
Een BHV’er is opgeleid en getraind om werknemers en derden in veiligheid te brengen bij een calamiteit of om eerste hulp te verlenen.
Hoeveel BHV’ers u nodig heeft is afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en de risico’s.
Voor een deugdelijke bedrijfshulpverlening benoemd de Arbo-wet een aantal speerpunten:

 • Het volgen van een herhaling bedrijfshulpverlening van één keer per jaar.
 • Spreiden van BHVérs over de locatie, zodat zij in geval van nood snel kunnen handelen (prestatie eis is 3 minuten).
 • Het is verstandig medewerkers aan te stellen als BHVér die een binnendienst functie hebben.
 • Vrijwillige betrokkenheid is effectiever dan verplicht aanwijzen.

Indien de cursist een vrijstelling heeft voor de module brand, ontruiming & communicatie, kan worden volstaan met het volgen van deze module voor het verkrijgen van een compleet BHV certifcaat.

Doelstelling

De cursisten leren de taken zoals in de wet zijn omschreven:

 • Verlenen van eerste hulp bij ongevallen
 • Beperken van ongevallen
 • Alarmeren van en samenwerken met hulpverleningsorganisaties

Inhoud

Voor het theoretiche deel van de cursus, maken wij gebruik van een digitaal toetsingssysteem.

De cursist ontvangt het lesboek ter voorbereiding ruim voor aanvang van de cursus, de toetsvragen worden tijdens de gehele theorie afgenomen en niet aan het einde van de dag. Voordeel van deze methodiek is dat de docent beter kan inspelen op de kennis en vaardigheden van de cursist.

Module levensreddend handelen

 • Belangrijke punten
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Stoornissen in de circulatie / bloedsomloop
 • Reanimatie en AED
 • Verwondingen
 • Brandwonden
 • Oogletsels
 • Breuken, ontwrichtingen
 • Kneuzingen en verstuikingen
 • Hoofdletsel
 • Vergiftiging

Duur

Vooropleiding

Niet van toepassing.

Ontheffing

Indien een BHV certificaat wordt aangevraagd wordt er vrijstelling verleent voor de module brand, ontruiming & communicatie vanaf het niveau brandwacht.

Lesmateriaal

Cursusboek

Certificering

Bij een positief resultaat van het theorie- en praktijkexamen ontvangt de cursist een officieel erkend certificaat (ISO of NIBHV), met een geldigheid van één jaar.

Locatie

Incompagnie
Trainingscentrum.

Instructeurs

De cursus wordt gegeven door zeer ervaren, gecertificeerde ehboinstructeurs (uit de praktijk). De lesstof wordt op een interessante en interactieve wijze behandeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van onder andere een digitaal lessysteem, reanimatiepoppen en instructievideo’s.

U bevindt zich hier Home » BHV cursus opleidingen en trainingen eventueel op maat » BHV basis module levensreddend handelen