BHV basis module brandbestrijding, ontruiming en communicatie

Elke organisatie met personeel in dienstbetrekking, dient conform Artikel 13 van de ARBO-wet BHV’ers aan te stellen.
Een BHV’er is opgeleid en getraind om werknemers en derden in veiligheid te brengen bij een calamiteit of om eerste hulp te verlenen.
Hoeveel BHV’ers u nodig heeft is afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en de risico’s.
Voor een deugdelijke bedrijfshulpverlening benoemd de Arbo-wet een aantal speerpunten:

  • Het volgen van een herhaling bedrijfshulpverlening van één keer per jaar.
  • Spreiden van BHVérs over de locatie, zodat zij in geval van nood snel kunnen handelen (prestatie eis is 3 minuten).
  • Het is verstandig medewerkers aan te stellen als BHVér die een binnendienst functie hebben.
  • Vrijwillige betrokkenheid is effectiever dan verplicht aanwijzen.

Indien de cursist een vrijstelling heeft voor de module levensreddend handelen, kan worden volstaan met het volgen van deze module voor het verkrijgen van een compleet BHV certifcaat.

Doelstelling

De cursisten leren de taken zoals in de wet zijn omschreven:
  • Beperken en bestrijden van een beginnende brand en beperken van ongevallen;
  • Alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf
  • Alarmeren van en samenwerken met de brandweer en andere hulpverleningsorganisaties.

Inhoud

Voor het theoretische deel van de cursus, maken wij gebruik van een digitaal toetsingssysteem.

De cursist ontvangt het lesboek ter voorbereiding ruim voor aanvang van de cursus, de toetsvragen worden tijdens de gehele theorie afgenomen en niet aan het einde van de dag. Voordeel van deze methodiek is dat de docent beter kan inspelen op de kennis en vaardigheden van de cursist.Module brand ontruiming & communicatie.