BHV adembescherming

Je hebt een bedrijf met onder meer chemische stoffen, dan brengt dit bijzondere risico’s met zich mee. Gevaren zoals lekkages, een brand met gevaarlijke stoffen of een slachtoffer met chemische brandwonden liggen op de loer.

Een reguliere cursus bedrijfshulpverlening dekt niet de lading van uw risico inventarisatie (a ri&e), een aanvulling op de reguliere BHV opleiding is de cursus persoonlijke bescherming ook wel ademlucht of adembescherming genoemd. Tijdens deze cursus worden huidige de BHV’ers opgeleid voor het werken met ademlucht.

De term Perslucht, wordt gebruikt voor de aandrijving van gereedschappen, het reinigen van pompen. Perslucht is daarom niet geschikt voor persoonlijke bescherming, afhankelijk van het type compressor is het mogelijk dat er oliedeeltje in de perslucht komen. Tegenwoordig worden de termen adembescherming, persoonlijke bescherming of ademlucht gebruikt.

Doelstelling van deze cursus BHV adembescherming

De BHV adembescherming cursisten leren tijdens de opleiding persoonlijke bescherming:

  • Het belang van persoonlijke bescherming
  • De gevolgen bij gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Welke adembeschermende middelen er zijn
  • Welke aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen er zijn en hoe ze worden gebruikt
  • Om te gaan met besmetting (regels en procedures) en het verlenen van eerste hulp
  • Het gebruiken en toepassen van adembescherming
  • Hoe ze veilig kunnen voortbewegen met adembescherming
  • De algemene gedragsregels bij het werken met adembescherming
  • Bronbestrijding (het inblokken van een lekkage om bijvoorbeeld milieuschade te beperken)
  • De samenwerking met de brandweer