BHV cursus

BHV cursus van Grevelingen Veiligheid, veiligheid voor alles

Grevelingen Veiligheid verzorgt diverse BHV cursussen en trainingen, indien gewenst ook op maat. Dat betekent een realistische training, op locatie bij uw eigen bedrijf of één van de vele trainingslocaties. Elke situatie is tenslotte anders en het is belangrijk dat uw BHV-team weet hoe te handelen in de eigen omgeving. Met behulp van verschillende scenario’s trainen wij uw personeel om stressvolle situaties te kunnen controleren en de veiligheid van alle aanwezigen in het pand en op het terrein te waarborgen.

Tijden in overleg
Realistisch en praktijk gericht
Jarenlange expertise
Gecertificeerde en ervaren instructeurs
Trainingslocaties door heel Nederland

Neem contact op

BHV cursus voor grote en MKB bedrijven maar ook ZZP’ers, vele kiezen voor Grevelingen Veiligheid vanwege onze jarenlange expertise en praktijk gerichte opleidingen. Een vooropleiding is niet noodzakelijk. De gespecialiseerde instructeurs van Grevelingen Veiligheid leiden u op tot gecertificeerde BHVer. Dit gebeurd op diverse trainingcentra door geheel Nederland, maar kan ook in-company gegeven worden.

2 dagen | realistisch | praktijk gericht | gespecialiseerde instructeurs
BHV cursus basis
MEER INFO

Je hebt in het verleden al een BHV cursus gevolgd? Om je BHV certificaat geldig te houden dien je elk jaar op de BHV herhaling te komen om je certificaat geldig te houden. Bij de BHV herhaling worden alle geleerde handelingen.

1 dag | BHV | herhaling | geldig houden
BHV cursus herhaling
MEER INFO

Ons motto veiligheid voor alles. Dit betekend veel praktijk en dus oefenen, oefenen en nog eens oefenen. De titel vermeld het al er wordt geoefend in het bestrijden van een beginnende brand, het alarmeren, ontruimen en communiceren.

1 dag | BHV basis | brandbestrijding | ontruiming | communicatie
BHV cursus basis, module brandbestrijding, ontruiming en communicatie
MEER INFO

Je hebt een bedrijf met onder meer chemische stoffen, dan brengt dit bijzondere risico’s met zich mee. Gevaren zoals lekkages, een brand met gevaarlijke stoffen of een slachtoffer met chemische brandwonden liggen op de loer. Een reguliere bhv cursus dekt niet de lading van uw risico inventarisatie (a ri&e), een aanvulling op de reguliere BHV cursus is de opleiding persoonlijke bescherming ook wel ademlucht of adembescherming genoemd. Tijdens deze cursus worden huidige de BHV’ers opgeleid voor het werken met ademlucht.

minimaal 1 dag | adembescherming | chemische stoffen | risico | gevaren
BHV cursus adembescherming ademlucht
MEER INFO

Een reguliere cursus bedrijfshulpverlening dekt niet de gehele lading van uw risico inventarisatie (ri&e). Een cursus BHV in de (petro) chemie is dan wel de juiste keuze. Tijdens deze cursus wordt extra veel aandacht besteed aan de gevaren in deze specifieke sector en de veiligheid.

2 dagen met ademlucht | 1 dag zonder ademlucht | Petrochemie | gevaren | specifiek
BHV cursus petrochemie
MEER INFO

De training kleine blusmiddelen is bedoeld voor iedereen binnen een organisatie die bekendheid wil opdoen “hoe om te gaan met kleine blusmiddelen” en om op een veilige manier in het beginstadium van brand een bluspoging te ondernemen om zo schade te beperken.

minimaal 2 uur | bekendheid | blusmiddelen | veilig
kleine blusmiddelen
MEER INFO

De training kleine blusmiddelen is bedoeld voor iedereen binnen een organisatie die bekendheid wil opdoen “hoe om te gaan met kleine blusmiddelen” en om op een veilige manier in het beginstadium van brand een bluspoging te ondernemen om zo schade te beperken.

2 dagen | Ploegleider | getraind | meerder bhv’ers
Ploegleider bhv cursus
MEER INFO

Deze opleiding is bestemd voor iedereen die de reanimatietechniek en het bedienen van de AED wil leren beheersen. Voor deze cursus is geen vooropleiding vereist. Tijdens de opleiding wordt uiteraard veel tijd besteed aan de praktijkhandelingen, tevens wordt aandacht besteed aan de emoties reacties naar aanleiding van een reanimatie.

4 uur | Reanimatie | AED | praktijkhandelingen
MEER INFO

Het doel van een ontruimingsoefening is het toetsen van het ontruimingsplan en het testen van de ontruimingsorganisatie, inclusief BHV. Het houden van ontruimingsoefeningen is een verplichting die is vastgelegd in de Arbo wet en de gebruiksvergunning. Het bedrijf of organisatie organiseert de ontruimingsoefening en Grevelingen BV treed op als waarnemer en zal de oefening zowel schriftelijk als mondeling evalueren.

1 dag(deel) | Ontruimingsoefening | ontruimingsplan | Arbo wet | evalueren
ontruimingsoefening
MEER INFO

Wat doet Grevelingen Veiligheid?

Grevelingen Veiligheid verzorgt bhv trainingen op maat. Dat betekent een realistische training, op locatie bij uw eigen bedrijf. Elke situatie is tenslotte anders en het is belangrijk dat uw bhv team weet hoe te handelen in de eigen omgeving. Met behulp van verschillende scenario’s trainen wij uw personeel om stressvolle situaties te kunnen controleren en de veiligheid van alle aanwezigen in het pand te waarborgen.

Wat mag u van ons verwachten en wat verwachten wij van u?

Grevelingen Veiligheid zet en spant zich voor elke training, waar dan ook, voor de volle 100% in. Een houding die wij van de deelnemers aan onze workshops, trainingen en cursussen terugverwachten. Dat betekent dat deelnemers voldoende veiligheidsbewustzijn hebben, nut en noodzaak van training inzien, gemotiveerd naar de bhv-trainingen komen en bereid zijn om te leren.

En zo handelt een goed getraind BHV team!

Na te zijn gealarmeerd, komt het bhv-team direct in actie. De ploegleider en de teamleden komen op een centrale plek bij elkaar, de ploegleider verdeelt hen in ploegen en geeft elke ploeg een taak. De teamleden nemen ter plekke de situatie op en informeren de ploegleider. De verschillende afdelingen binnen het bedrijf worden ontruimd. De medewerkers verzamelen op de verzamelplaats c.q. musterpoint. De ploegleider heeft contact met de bevelvoerder van de brandweer of andere hulpdiensten en geeft de locatie van de brand door. Nadat het sein ‘brand meester’ is gegeven, begeleidt het bhv-team iedereen het pand weer in en kunnen de medewerkers weer door met hun werk.

U bevindt zich hier Home » BHV cursus opleidingen en trainingen eventueel op maat