Jouw cursus ingericht op de (Covid-19) 1.5 meter maatschappij

Oefen materiaal in verband met richtlijnen Covid-19.

OnderwerpLink
Reanimatie met aed volwassenBekijk de film hier
Reanimatie kind met aedBekijk de film hier
Reanimatie baby met aedBekijk de film hier
Verstikking volwassen/ kindBekijk de film hier
Verstikking babyBekijk de film hier
Drukverband m.b.v extra rolBekijk de film hier
VoetverbandBekijk de film hier
HandverbandBekijk de film hier
ElleboogverbandBekijk de film hier
Vreemd voorwerp in wond onbeweeglijk houdenBekijk de film hier
Gebruik driekante doek als handverbandBekijk de film hier
Vingerverband m.b.v. vingerbobBekijk de film hier
Stabiel draaienBekijk de film hier
Rautek bij volwassen slachtofferBekijk de film hier

Grevelingen Veiligheid staat al sinds 1985 garant voor veilig werken en leren. Om de veiligheid van iedere cursist en onze medewerkers te garanderen hebben we onderstaande maatregelen getroffen. Al deze maatregelen zijn conform de richtlijnen van het RIVM en het brancheprotocol, zoals opgesteld door de overkoepelende brancheorganisaties BVBN tezamen met het Rode Kruis, Het Oranje Kruis, NIBHV, Nikta en de Nederlandse Reanimatie Raad.

Aangepaste groepsgrootte

Grevelingen Veiligheid hanteert een groepsgrootte van maximaal 8 deelnemers. Er wordt per locatie bekeken hoeveel m2 er beschikbaar is, de beschikbare ruimte per cursist is 6m2. We hebben aanvullende richtlijnen waarmee wij garanderen te voldoen aan de richtlijn van het RIVM om 1.5 meter afstand tot elkaar te bewaren (ook tijdens groepsopdrachten) en te voldoen aan de gestelde hygiëne maatregelen, bijkomend voordeel is dat een kleinere groepsgrootte zorgt voor een intensievere training met meer leerrendement en meer persoonlijke aandacht.

Wanneer kan je deelnemen aan de cursus

Neem contact op met je contactpersoon binnen je organisatie en meld je af voor de training.

 1. Heb je nu corona?
 2. Heb je huisgenoten/ gezinsleden met corona?
 3. Heb je één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 graden)?
 4. Ben je in thuisisolatie?

De docent tekent voor jouw aanwezigheid tijdens de training. Door deel te nemen aan de training verklaar je alle vragen met “nee” te hebben beantwoord.

Voor aanvang van de cursus

 1. Vragen wij of de cursist de gezondheidsverklaring heeft gezien (alle vragen met “nee” kan beantwoorden) en of de cursist momenteel last heeft van gezondheidsklachten. Bij gezondheidsklachten wordt de cursist niet toegelaten tot de cursus.
 2. Bij het betreden en verlaten van de cursusruimte worden handen gedesinfecteerd (verstrekt door Grevelingen Veiligheid).
 3. Nemen wij de veiligheids- en hygiëneinstructies door met alle cursisten.
 4. Bieden wij volop de gelegenheid om handen te wassen. Zowel voor, tijdens als na de training.
 5. Bij het uitvoeren van verschillende handelingen is het dragen van wegwerphandschoenen verplicht.
 6. Bestaat de mogelijkheid om een mondmasker te dragen, dit is NIET verplicht (verstrekt door Grevelingen Veiligheid)
 7. Grevelingen veiligheid zorgt voor een gratis trainingssetje voor elke cursist. (verbandsetje, beademingslong voor de reanimatiepop, pen, wegwerphandschoenen)
 8. De docent tekent de presentielijst voor jouw aanwezigheid tijdens de training.

Tijdens de cursus

 1. Volgt de cursist de (veiligheids) instructies van de docent op.
 2. Maakt de cursist gebruik van zijn eigen toegewezen vaste zitplaats.
 3. Het is alleen mogelijk elders te gaan zitten in overleg met de docent.
 4. Praktische oefeningen als de Rautek en stabiele zijligging worden als video instructie getoond en toegelicht.
 5. Met alternatieve werkvormen oefenen we het aanleggen van verbanden. Daarnaast oefenen we op het eigen boven- of onderbeen of op oefenarmen.
 6. Ook tijdens de blusoefeningen hanteren wij de anderhalve meter afstand.
 7. Na iedere gebruiker wordt het blusapparaat gedesinfecteerd.
 8. Gebruik maken van toiletfaciliteiten gaat in afstemming (maximaal één persoon per toiletgroep).
 9. Tijdens de reanimatieoefening hanteren wij naast onze gebruikelijke strenge hygiënische maatregelen de volgende aangescherpte regels
  • Wegwerphandschoenen verplicht (verstrekt door Grevelingen Veiligheid).
  • Na elke deelnemer wordt het gezichtsmasker van de reanimatiepop gewisseld.
  • De romp van de reanimatiepop wordt na elke deelnemer gedesinfecteerd.
 10. Er worden per locatie/ relatie afspraken gemaakt over koffie en lunchpauze.

Na de cursus

 1. Alle persoonlijke beschermingsmiddelen worden weggegooid.
 2. Er mogen geen materialen achterblijven in de instructieruimte.
 3. Na het uittrekken van de wegwerphandschoenen dienen handen te worden gewassen.
 4. De cursisten verlaten één voor één de instructieruimte.
 5. Na iedere cursus worden alle lesmaterialen grondig gereinigd/ gedesinfecteerd.

Bovenstaand is in PDF vorm HIER te downloaden