Voertuigbediener

De functie- en competentiegerichte leergang Voertuigbediener brengt een diversiteit aan verantwoordelijkheden met zich mee. U wordt opgeleid tot bediener van een brandweerspecifiek voertuig, daardoor krijgt u bevoegdheden en verantwoordelijkheden die betrekking hebben tot brandbestrijding, waterongevallen en gevaarlijke stoffen. U kunt hierbij denken aan het bedienen van een pompinstallatie op een TS of het ladderpakket van een redvoertuig. De leergang Voertuigbediener bestaat uit één verplichte algemene module, Basiskennis Voertuigbediener en vijf voertuigspecifieke keuzemodules. Voordat u begint met één van de keuzemodules volgt u eerst de module Basiskennis Voertuigbediener.

Basiskennis voertuigbediener

In de module Basiskennis Voertuigbediener wordt een algemene basis gelegd. In deze module worden onder andere de verschillende brandweervoertuigen, het opstellen van een voertuig en het creëren van een veilige werkomgeving behandeld.

2 soorten werkplekken

Leren op het opleidingsinstituut & zelfstudie
Werkend leren in het eigen korps / bedrijf

Voertuigbediener Grevelinge Veiligheid

Inhoud opleiding / Modules

DagdelenLeerwerkplekopdrachtenZelfstudie
Basis kennis2 theorie14
Pompbediende4 theorie

8 praktijk

38
Bediener Redvoertuig1 theorie10
Bediener Hulpverleningsvoertuig1 theorie20
Bediener Haakarmvoertuign.v.t.10
Bediener Verbindings-commandovoertuign.v.t.10
Opleidingsduur
De opleidingsduur is afhankelijk van de gekozen modules
Examen
Afhankelijk van de gekozen module wordt een theoretisch of praktisch rijksexamen afgenomen door het Nederland Bureau van Brandweeropleidingen (NBBe). Bij voldoende resultaat, wordt op het diploma Voertuigbediener vermeld voor welk voertuig. Voor de module Redvoeruig wordt de toetskaart afgetekend.
Doelgroep
Personen die zich beroepshalve of op vrijwillige basis met brandbestrijding bezighouden.
Instroomvoorwaarden
Deelnemer moet voldoen aan het profiel van Manschap A.
Deelnemer beschikt over tenminste VMBO denk- en leerniveau (conform landelijk functiehuis brandweer).
Heeft de beschikking over een werkplekbegeleider en een leerwerkplek.
Wanneer de kandidaat zelf geen chauffeur is, dient hi/zij zelf voor een chauffeur te zorgen.
Opleiding locatie
In overleg.
Lestijden
08.30 – 16.30 uur (aanpassingen mogelijk)
Opleidingskosten
Op aanvraag
Mogelijkheden
Wij verzorgen de genoemde opleiding met open inschrijving of incompany.
U bevindt zich hier Home » Chemische industrie veiligheidsopleidingen » Voertuigbediener