Industrie vereist maatwerk

Wij verzorgen al bijna 35 jaar diverse veiligheidsopleidingen voor de (chemische) industrie, zoals VCA, bronbestrijding, kleine blusmiddelen, ademlucht, voertuigbediener / pompbediener, bevelvoerder en manschap industrie.

De leergang brandweerchauffeur is ontwikkeld om brandweerchauffeurs op te leiden die worden ingezet bij een urgente taak. Sinds 1 juli 2007 is het Rijksdiploma Brandweerchauffeur vereist voor alle brandweerchauffeurs.

leergang brandweerchauffeur
MEER INFO

De functie- en competentiegerichte leergang Voertuigbediener brengt een diversiteit aan verantwoordelijkheden met zich mee. U wordt opgeleid tot bediener van een brandweerspecifiek voertuig, daardoor krijgt u bevoegdheden en verantwoordelijkheden die betrekking hebben tot brandbestrijding, waterongevallen en gevaarlijke stoffen.

Voertuigbediener brandweerspecifiek leergang
MEER INFO

De leergang bedrijfsbrandweer manschap is ontwikkeld in nauwe samenwerking met diverse opleiders en het Ministerie van binnenlandse zaken en Instituut Fysieke veiligheid.

leergang bedrijfsbrandweer manschap chemie pak
MEER INFO

In navolging van de start van de leergang manschap industrie is men direct begonnen met het ontwikkelen van een nieuwe leergang bevelvoerder bedrijfsbrandweer.

Deze leergang is specifiek bedoeld voor bevelvoerders die leiding gaan geven op hun bedrijf op specifieke voertuigen in industrie objecten.

Leergang bevelvoerder bedrijfsbrandweer
MEER INFO

Adembescherming

Adembescherming ademlucht industrie
MEER INFO

Bronbestrijder / Equipment training

Bronbestrijder Equipment training industrie
MEER INFO

Calamiteiten oefening

Calamiteiten oefening industrie
MEER INFO

Wat doet Grevelingen Veiligheid?

Grevelingen Veiligheid verzorgt diverse veiligheidsopleidingen voor de (chemische) industrie, zoals bronbestrijding, kleine blusmiddelen, ademlucht, voertuigbediener-pompbediener en bevelvoerder en manschap industrie. Al onze trainingen maken wij op maat voor uw bedrijf. Bij voorkeur (en indien mogelijk) vindt de training plaats op uw eigen locatie. Zo leren uw medewerkers hoe te handelen op hun eigen werkplek. U mag daarbij uiteraard rekenen op onze discretie.

Wat mag u van ons verwachten en wat verwachten wij van u?

Grevelingen Veiligheid zet en spant zich voor elke training, waar dan ook, voor de volle 100% in. Een houding die wij van de deelnemers aan onze workshops, trainingen en cursussen terugverwachten. Dat betekent dat deelnemers voldoende veiligheidsbewustzijn hebben, nut en noodzaak van training inzien, gemotiveerd naar de cursussen komen en bereid zijn om te leren.

Kleine blusmiddelen Grevelingen Veiligheid
U bevindt zich hier Home » Chemische industrie veiligheidsopleidingen