Ploegleider BHV

Elke organisatie met personeel in dienstbetrekking, dient BHV’ers aan te stellen conform Artikel 13 van de ARBO-wet. Een BHV’er is opgeleid en getraind om werknemers en derden in veiligheid te brengen bij een calamiteit of om eerste hulp te verlenen.
Hoeveel BHV’ers u nodig heeft is afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en de restrisico’s.

Als u meerdere BHV’ers in uw organisatie heeft aangesteld, is een ploegleider onmisbaar. Conform dezelfde wet, dient ook deze opgeleid en getraind te worden.

Waarom een ploegleider BHV

 • Een ploegleider stuur een groep BHV’ers aan, hij verzameld de relevante informatie, om zich zo een juist beeld te vormen en beslissingen te nemen.
 • Hij kan en moet overzicht houden en kunnen omgaan met onverwachte en stressvolle gebeurtenissen.
 • Hij moet beslissingen kunnen nemen zonder dat het gevaar oplevert voor hem zelf, de BHV’ers, slachtoffers en andere.
 • Een ploegleider kan op een juiste manier communiceren met BHV’ers en hulpdiensten en weet hoofd- en bijzaken te scheiden.

Ploegleider BHV doelstellingen

Wij vinden een praktische ploegleider belangrijker dan een theoretisch onderlegde ploegleider. Een ploegleider moet kunnen handelen in het heetst van de strijd. Onze theorie  bestaat daarom uit slechts één dagdeel.

De ploegleider BHV is na het examen in staat om:

 • zich een beeld te vormen van de situatie
 • een oordeel te vormen van de situatie, waarbij diverse mogelijkheden worden afgewogen
 • een besluit te nemen hoe het incident bestreden kan worden
 • een opdracht te geven aan de BHV leden en derden
 • de effecten van de inzet te controleren en zo nodig bij te stellen
 • de veiligheid altijd voorop te stellen
 • prioriteiten te stellen
 • hoofd- en bijzaken te scheiden
ploegleider basis

Verder heeft de ploegleider BHV kennis van;

 • de BHV-organisatie
 • de veiligheid (risico-inventarisatie en -evaluatie)
 • de communicatie tussen de BHV ploeg, omstanders en media
 • gevaarlijke stoffen, gevaren van elektra en instorting
 • wet en regelgeving

De cursus wordt verzorgd door instructeurs van de brandweer. De ervaringen die de instructeurs bij incidentbestrijding opdoen is verwerkt in de cursussen en trainingen voor de ploegleiders. De ploegleiders leren de taal spreken van de professionele hulpverleners.

Ploegleider BHV inhoud examen

 • een theoretische toets van 24 vragen
 • het schrijven van een examenopdracht
 • een praktijk casus, waarbij de ploegleider een incident binnen de gestelde tijd van 20 minuten dient op te lossen. Tijdens het incident worden onverwachte elementen in gebracht, om zo de stressbestendigheid en het stellen van prioriteiten te kunnen toetsen.
ploegleider basis

Er wordt tijdens het praktijkexamen gebruik gemaakt van een verrichtingenlijst.

Duur2 of 3 dagen  afhankelijk van het aantal deelnemers
VooropleidingGeldig diploma basisopleiding bedrijfshulpverlener
LesmateriaalCursusboek ploegleider
CertificaatBij een positief resultaat ontvangt de cursist een officieel erkend ISO
certificaat, met een geldigheid van één jaar.Elk jaar organiseren wij diverse ploegleiders herhalingsdagen, de onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn een uitbreiding op de kennis van de ploegleiders. Bijvoorbeeld feedback, eerste opvang gesprek, lsd.
Locatiein-compagnie
InstructeursDe cursus wordt gegeven door ervaren brandweerinstructeurs. De lesstof wordt op een interessante en interactieve wijze behandeld, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van ensceneringsmaterialen en (LOTUS) simulatieslachtoffers.
U bevindt zich hier Home » BHV cursus opleidingen en trainingen eventueel op maat » Ploegleider BHV