Kleine blusmiddelen

De training kleine blusmiddelen is bedoeld voor iedereen binnen een organisatie die bekendheid wil opdoen “hoe om te gaan met kleine blusmiddelen” en om op een veilige manier in het beginstadium van brand een bluspoging te ondernemen om zo schade te beperken.

Doelstelling kleine blusmiddelen

De cursisten leren een beginnende brand te beperken en bestrijden om zo grotere schade te voorkomen.

Kleine blusmiddelen begin van brand schade beperken

Inhoud kleine blusmiddelen

Het theoretisch gedeelte bestaat uit de onderdelen:
  • Wat is nu brand
  • Branddriehoek
  • Gevaren van brand en rookverschijnselen
  • Soorten blusmiddelen en hun werking
  • Veiligheids aspecten bij optreden in brandsituatie
Het praktisch deel bestaat uit het blussen van diverse kleine branden met de diverse kleine blusmiddelen, het soort is afhankelijk van de wensen van de cliënt. Een aantal mogelijkheden zijn:
  • Een vlam in de pan
  • Elektriciteitsbrand
  • Vaste stoffen brand
  • Vloeistofbrand

Duur

Vooropleiding

Niet van toepassing.

Certificering

Indien gewenst kan een digitaal certificaat worden verstrekt.
Wenst men een ISO certificaat, dient men rekening te houden met een verplichte toets van 15 vragen.

Locatie

Incompagnie
Trainingscentrum.

Instructeurs /Opleiders

De cursus wordt gegeven door zeer ervaren, gecertificeerde brandweerinstructeurs (uit de praktijk). De lesstof wordt op een interessante en interactieve wijze behandeld.

U bevindt zich hier Home » BHV cursus opleidingen en trainingen eventueel op maat » Kleine blusmiddelen