BHV herhaling

Om een BHV certificaat geldig te houden en de vaardigheden getraind te houden dient de cursus elk jaar te worden herhaald met een cursus BHV herhaling.

Doelstelling

De cursisten herhalen alle geleerde handelingen zoals omschreven in de basis opleiding.

Inhoud BHV herhaling

Afhankelijk van de certificeringskeuze ISO of NIBHV kunnen de basis beginselen worden uitgebreid met andere onderwerpen, voorbeeld hiervan is zuurstof.
Bij ISO geldt dat cursisten voor beide modules 15 toetsvragen met goed resultaat moeten beantwoorden. Voor NIBHV certificering is geen toets noodzakelijk.

BHV herhaling, BHV cursus, BHV opleiding, Bedrijfshulpverlener, bedrijfshulpverlening.

Modules

Brand, ontruiming & communicatie

Levensreddend handelen

Taken van de bedrijfshulpverlener bij brandBelangrijke punten
VerbrandingsprocesStoornissen in het bewustzijn
BrandklassenStoornissen in de ademhaling
OntruimenStoornissen in de circulatie / bloedsomloop
Kleine blusmiddelenReanimatie en AED
Blusstoffen en hun werkingVerwondingen
GevarenVergiftiging
Inhoud ontruimingsplan, vluchtroutes, ontruimingsoefeningenBrandwonden
Kleine blusmiddelenOogletsels
Communicatie (portofoon)Breuken, ontwrichtingen
Toetsvragen (ISO)Kneuzingen en verstuikingen
Hoofdletsel
Toetsvragen (ISO)

Duur

Vooropleiding

Een BHV basis opleiding welke niet ouder mag zijn dan 12 maanden.

Ontheffing

Vrijstelling voor het onderdeel levensreddend handelen, bij overhandiging van een kopie geldig Oranje Kruis / Rode Kruis / Nikta diploma.
Vanaf het niveau brandwacht geldt er een ontheffing voor het gedeelte brand, ontruiming en communicatie.

Certificering

Bij een positief resultaat van het theorie- en praktijkexamen ontvangt de cursist een officieel erkend certificaat, met een geldigheid van één jaar.

Locatie

Incompagnie
Trainingscentrum.

Instructeurs

De cursus wordt gegeven door zeer ervaren, gecertificeerde ehboinstructeurs (uit de praktijk). De lesstof wordt op een interessante en interactieve wijze behandeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van onder andere een digitaal lessysteem, reanimatiepoppen en instructievideo’s.

U bevindt zich hier Home » BHV cursus opleidingen en trainingen eventueel op maat » BHV herhaling