BHV Basis cursus bedrijfshulpverlener

Elke organisatie met personeel in dienstbetrekking, dient Artikel 13 van de ARBO-wet aan te stellen. Een BHV’er is opgeleid en getraind om werknemers en derden in veiligheid te brengen bij een calamiteit of om eerste hulp te verlenen.
Hoeveel BHV’ers u nodig heeft is afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en de risico’s. Hiervoor is deze BHV basis cursus.

Voor een deugdelijke bedrijfshulpverlening benoemd de Arbo-wet een aantal speerpunten:

  • Het volgen van een herhaling bedrijfshulpverlening van één keer per jaar.
  • Spreiden van BHVérs over de locatie, zodat zij in geval van nood snel kunnen handelen (prestatie eis is 3 minuten).
  • Het is verstandig medewerkers aan te stellen als BHV ‘er die een binnendienst functie hebben.
  • Vrijwillige betrokkenheid is effectiever dan verplicht aanwijzen.
BHV basis cursus, cursus BHV, BHV cursus, BHV opleiding, bedrijfshulpverlening

Doelstelling van de BHV basis cursus

De cursisten leren de taken zoals in de wet zijn omschreven:

  • Verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • Beperken en bestrijden van een beginnende brand en beperken van ongevallen
  • Alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf
  • Alarmeren van en samenwerken met de brandweer en andere hulpverleningsorganisaties

BHV basis cursus – Inhoud

Voor het theoretische deel van de cursus, maken wij gebruik van een digitaal toetsingssysteem (activvote).De cursist ontvangt het lesboek ter voorbereiding ruim voor aanvang van de cursus, de toetsvragen (30 stuks) worden tijdens de gehele theorie afgenomen en niet aan het einde van de dag. Voordeel van deze methodiek is dat de opleider beter kan inspelen op de kennis en vaardigheden van de cursist.

BHV basis cursus – Modules

Brand, ontruiming & communicatie

Levensreddend handelen

Taken van de bedrijfshulpverlener bij brandBelangrijke punten
VerbrandingsprocesStoornissen in het bewustzijn
BrandklassenStoornissen in de ademhaling
OntruimenStoornissen in de circulatie / bloedsomloop
Kleine blusmiddelenReanimatie en AED
Blusstoffen en hun werkingVerwondingen
GevarenVergiftiging
Inhoud ontruimingsplan, vluchtroutes, ontruimingsoefeningenBrandwonden
Kleine blusmiddelenOogletsels
Communicatie (portofoon)Breuken, ontwrichtingen
 ToetsvragenKneuzingen en verstuikingen
Hoofdletsel
Toetsvragen

Duur

Vooropleiding

Niet van toepassing.

Ontheffing

Vrijstelling voor het onderdeel levensreddend handelen, bij overhandiging van een kopie geldig Oranje Kruis / Rode Kruis / Nikta diploma. Vanaf het niveau brandwacht geldt er een ontheffing voor het gedeelte brand, ontruiming en communicatie.

Certificaat

Bij een positief resultaat van het theorie- en praktijkexamen ontvangt de cursist een officieel erkend certificaat, met een geldigheid van één jaar

Locatie

In-compagnie
Trainingscentrum

Instructeurs / Opleiders

De cursus wordt gegeven door zeer ervaren, gecertificeerde ehbo of brandweerinstructeurs (uit de praktijk). De lesstof wordt op een interessante en interactieve wijze behandeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van onder andere een digitaal lessysteem, uitgebreide externe trainingslocatie’s, LOTUS slachtoffer(s), reanimatiepoppen en instructievideo’s.

U bevindt zich hier Home » BHV cursus opleidingen en trainingen eventueel op maat » BHV basis cursus basiscursus bedrijfshulpverlener