BHV adembescherming

Je hebt een bedrijf met onder meer chemische stoffen, dan brengt dit bijzondere risico’s met zich mee. Gevaren zoals lekkages, een brand met gevaarlijke stoffen of een slachtoffer met chemische brandwonden liggen op de loer.

Een reguliere cursus bedrijfshulpverlening dekt niet de lading van uw risico inventarisatie (a ri&e), een aanvulling op de reguliere BHV opleiding is de cursus persoonlijke bescherming ook wel ademlucht of adembescherming genoemd. Tijdens deze cursus worden huidige de BHV’ers opgeleid voor het werken met ademlucht.

De term Perslucht, wordt gebruikt voor de aandrijving van gereedschappen, het reinigen van pompen. Perslucht is daarom niet geschikt voor persoonlijke bescherming, afhankelijk van het type compressor is het mogelijk dat er oliedeeltje in de perslucht komen. Tegenwoordig worden de termen adembescherming, persoonlijke bescherming of ademlucht gebruikt.

Doelstelling van deze cursus BHV adembescherming

De BHV adembescherming cursisten leren tijdens de opleiding persoonlijke bescherming:

 • Het belang van persoonlijke bescherming
 • De gevolgen bij gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Welke adembeschermende middelen er zijn
 • Welke aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen er zijn en hoe ze worden gebruikt
 • Om te gaan met besmetting (regels en procedures) en het verlenen van eerste hulp
 • Het gebruiken en toepassen van adembescherming
 • Hoe ze veilig kunnen voortbewegen met adembescherming
 • De algemene gedragsregels bij het werken met adembescherming
 • Bronbestrijding (het inblokken van een lekkage om bijvoorbeeld milieuschade te beperken)
 • De samenwerking met de brandweer
BHV adembescherming een aanvulling op de reguliere BHV opleiding

Inhoud BHV adembescherming

 • Middelen en maatregelen
 • Kleding
 • Adembeschermende middelen
 • Omgaan met besmetting
 • Omgaan en werken met adembescherming
 • Bronbestrijding
 • De samenwerking met de brandweer

BHV adembescherming opleiding

DuurBasis opleiding mogelijk vanaf 8 uur.
Het aantal uren is afhankelijk van de pakket keuze
Het totale pakket zoals hierboven beschreven is:2 dagen van 8 uur of 4 dagdelen van 4 uur
Herhaling  1 dag van 8 uur of 2 dagdelen van 4 uur
VooropleidingBHV basis
CertificeringBij een positief resultaat van het theorie- en praktijkexamen ontvangt de cursist een officieel erkend ISO certificaat, met een geldigheid van één jaar
LocatieIn-compagnie
Aantal deelnemersMinimaal 2
Maximaal 16
een aanvulling op de reguliere BHV opleiding is bijvoorbeeld adembescherming

Medische keuring

Voorafgaand aan deze cursus persoonlijk bescherming, is een medische keuring vereist.

Voor personen jonger dan 40 jaaréén keer in de 4 jaar
Voor personen van 40 t/m 50 jaaréén keer in de 2 jaar
Voor personen ouder dan 50 jaaréén keer per jaar

Afhankelijk van de aard en de frequentie van de risico’s moet op aangeven van de bedrijfsarts vaker worden gekeurd. In de inhoud en de frequentie van de medische keuring volgt uit het Besluit Brandweerpersoneel.

Bent u een bedrijf met extra risico’s, maar niet BRZO plichtig neem dan contact met ons op . Wij bespreken samen met u de mogelijkheden voor een cursus op maat.

U bevindt zich hier Home » BHV cursus opleidingen en trainingen eventueel op maat » BHV adembescherming een aanvulling op de reguliere BHV opleiding